Ana SayfaKurulu_Kurucu ÜyelerVizyonMisyonÇal1_malar1m1zLinkler

YILDIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI
DOGA BILIMLERI* ARASTIRMA MERKEZIKurulus
Madde 1- Yıldız Teknik Üniversitesi Doga Bilimleri Arastirma Merkezi, Rektörlüge bagli olarak 2547 sayili Yüksek Ögretim Kanunu’nun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesine uygun olarak 02.09.2003 tarihinde kurulmuştur.
(01.12.2003 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.)

Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyaci, 2547 sayili Yüksek Ögretim Kanunu’nun 13/b maddesi çerçevesinde yapilacak görevlendirmelerle saglanir.


Amaç
Madde 2-
a) Yerbilimleri konusunda çok disiplinli çalismalar yapmak,

b) Basta yerkabugu yapisinin, iç ve dis dinamiginin; denizlerin ve buna bagli atmosferik degisimlerin, yeralti kaynaklarinin anlasilmasina iliskin bulgulara ve sorunlara jeoloji, jeofizik, jeomorfoloji, jeoteknik ve jeodezinin bilimsel yöntemleriyle yaklasmak, tartismak, görüs bildirmek, çözümler sunmak ve toplanan verilerle evrensel bilime katkida bulunmak,

c) Bu konuda arastirma yapacak olan yüksek lisans ve doktora ögrencilerine katki

saglamaktir.

Hedefler
Madde 3 –
a) Yukarida belirlenen amaç çerçevesinde, ilgili konularda inceleme yapan uzman arastiricilari bünyesinde çalistirmak ve gerekli bilgi birikimi olusturmak üzere alet ve laboratuar olanaklari saglamak,

b) Bu konularda ulusal ve uluslararasi kurumlarda (üniversiteler, arastirma merkezleri vb.) iletisim kurmak, projeler olusturmak,

c) Ulasilan bilgi birikimini ulusal ve uluslararasi bilimsel platformlara tasimak,

d) Türkiye’nin bilimsel yayin kapasitesine nicelik ve nitelik açisindan katkida bulunmak,

e) Saygin bilim insani yetistirmektir.

Konular
Madde 4-

a) Yerin iç dinamiginden kaynaklanan kabuksal deformasyonlarin bir göstergesi olan deprem, magmatizma, dag olusumu ve denizlerin jeolojik evrimine iliskin sorunlar,

b) Yerin genellikle dis dinamigini ilgilendiren, kisaca çevre jeolojisi kapsaminda ele alinabilecek heyelan, kayma gibi kütle hareketleri, su baskinlari (tsunami, sel gibi) kiyi alanlari, su kaynaklari, ekolojik dengesizliklere yol açabilecek jeolojik kökenli sorunlar,

c) Deniz hukukuna konu olan kita sahanligi vb. jeolojik kökenli sorunlar,

d) Yerlesim alanlarina iliskin dogal afetlerin yol açtigi yersel ve küresel sorunlardir.

Yönetim
Madde 5 – Doga Bilimleri Arastirma Merkezi’nin yönetimi; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danisma Kurulu’ndan olusur.

Müdür, Yönetim Kurulu ve Danisma Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve görevleri asagida belirtilmistir.

Müdür
Madde 6-

a) Müdür Üniversitede tam gün çalisan ögretim üyeleri arasindan, Rektör tarafindan üç yil için görevlendirilir.

Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevden alinmasinda, görevlendirilmesindeki yol izlenir. Müdür, merkezde görevli ögretim üyelerinden birini “Müdür Yardimcisi” olarak seçer. Müdür Yardimcisi, Müdürün Merkez ile ilgili konularda verecegi görevleri yerine getirir.

Müdür, kisa süreli ayrilmalarda yardimcisini vekil birakir. Vekalet 6 aydan fazla süremez. Vekaletin 6 aydan fazla sürmesi veya müdürün süresini doldurmadan görevden ayrilmasi durumlarinda, ilk paragrafta belirlenen prosedüre uygun olarak, ayrilan müdürün süresini doldurmak üzere yeni bir müdür görevlendirilir.

Müdürün Görevleri
Madde 6-
a) Arastirma Merkezi’ni temsil eder.

b) Merkez Yönetim Kurulu’na baskanlik eder.

c) Merkeze bagli personelin ve fiziki alt yapinin düzenli bir sekilde, kurulus ve amaçlarina uygun olarak çalismasini saglamakla yükümlüdür.

d) Yönetim Kurulu kararlarini uygular.

e) Her yil sonunda, Merkezin çalismalari hakkinda Yönetim Kurulu’na faaliyet raporunu ve bir sonraki yila ait çalisma programini sunar.

Yönetim Kurulu
Madde 7- Merkez Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardimcisi ve 3 ögretim elemani olmak üzere 5 kisiden olusur. Ögretim elemanlari Müdür tarafindan önerilen 6 aday arasindan Üniversite Senatosunca seçilir ve Rektör tarafindan onaylanir.

Üyelerin görev süreleri 3 yildir. Görev süresi dolmadan ayrilan veya 6 aydan fazla üniversite disinda görevlendirilen bir üyenin yerine, ayni yöntemle müdür tarafindan gösterilen 2 aday arasindan seçim ve görevlendirme yapilir. Görevi sona eren üyeler tekrar seçilebilirler.

Yönetim Kurulu’nun Görevleri
Madde 8- Yönetim Kurulu, Müdürün çagrisi üzerine ayda en az bir kez olmak üzere toplanir.

a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar alir.

b) Bir önceki yila ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yila ait çalisma programini degerlendirir ve Rektörlüge iletilmek üzere karara baglar.

Merkez Danisma Kurulu
Madde 9- Merkez Yönetim Kurulu tarafindan önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen, Yildiz Teknik Üniversitesi içinden ve disindan konu ile ilgili kamu ve özel sektör kuruluslarinin temsilcilerinden olusur.

Merkez Danisma Kurulu’nun Görevleri

Madde 10- Merkez Danisma Kurulu, yilda en az bir kez toplanarak, merkezin çalismalari konusunda görüslerini bildirir ve yeni çalisma alanlari üzerinde Merkez Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur.

Madde 11- Bu yönetmelik yayimi tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme

Madde 12- Bu yönetmelik hükümlerini Yildiz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

--------------------------------------------------------------------------------

© Copyright 2002 Tüm Hakları Saklıdır - Designed By AYBTech®