Ana SayfaKurulu_Kurucu ÜyelerVizyonMisyonÇal1_malar1m1zLinkler

VİZYON

Yerbilimleri konusunda çok disiplinli çalışmalar yapmak.

Kabuk deformasyonları ve deprem, tsunami, çökme ve depremler gibi yerin iç dinamiklerinden kaynaklanan konulara jeolojik, jeofiziksel ve jeodezik yaklaşımlarda bulunmak.

Kütle hareketleri, sel, erozyon, hidrolojik çevrim, kıyı ve çevre konuları gibi yerin dış dinamiklerinden kaynaklanan olaylara jeolojik ve jeomorfolojik yaklaşımlarda bulunmak.

Kıyı yönetimi.

Afet yönetimi.

© Copyright 2002 Tüm Hakları Saklıdır - Designed By AYBTech®